[v3,2/9] dt: bindings: spi: Add support for mspi on brcmstb SoCs

Message ID 20200420190853.45614-3-kdasu.kdev@gmail.com
State New
Headers show
Series
 • [v3,1/9] spi: bcm-qspi: Handle clock probe deferral
Related show

Commit Message

Kamal Dasu April 20, 2020, 7:08 p.m.
Added documentation for compatibility for brcmstb SoCs :
7425, 7429, 7435, 7216, 7278

Signed-off-by: Kamal Dasu <kdasu.kdev@gmail.com>
---
 .../devicetree/bindings/spi/brcm,spi-bcm-qspi.txt   | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)

Patch

diff --git a/Documentation/devicetree/bindings/spi/brcm,spi-bcm-qspi.txt b/Documentation/devicetree/bindings/spi/brcm,spi-bcm-qspi.txt
index ad7ac80a3841..f5e518d099f2 100644
--- a/Documentation/devicetree/bindings/spi/brcm,spi-bcm-qspi.txt
+++ b/Documentation/devicetree/bindings/spi/brcm,spi-bcm-qspi.txt
@@ -26,6 +26,16 @@ Required properties:
   "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-brcmstb-qspi" : MSPI+BSPI on BRCMSTB SoCs
   "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-brcmstb-mspi" : Second Instance of MSPI
 						  BRCMSTB SoCs
+  "brcm,spi-bcm7425-qspi", "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-brcmstb-mspi" : Second Instance of MSPI
+  			   			 			  BRCMSTB SoCs
+  "brcm,spi-bcm7429-qspi", "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-brcmstb-mspi" : Second Instance of MSPI
+  			   			 			  BRCMSTB SoCs
+  "brcm,spi-bcm7435-qspi", "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-brcmstb-mspi" : Second Instance of MSPI
+  			   			 			  BRCMSTB SoCs
+  "brcm,spi-bcm7216-qspi", "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-brcmstb-mspi" : Second Instance of MSPI
+  			   			 			  BRCMSTB SoCs
+  "brcm,spi-bcm7278-qspi", "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-brcmstb-mspi" : Second Instance of MSPI
+  			   			 			  BRCMSTB SoCs
   "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-nsp-qspi"   : MSPI+BSPI on Cygnus, NSP
   "brcm,spi-bcm-qspi", "brcm,spi-ns2-qspi"   : NS2 SoCs