diff mbox series

[net-next,4/4] net: dsa: b53: Drop unused "cpu_port" field

Message ID 20210916120354.20338-5-zajec5@gmail.com
State New
Headers show
Series [net-next,1/4] net: dsa: b53: Include all ports in "enabled_ports" | expand

Commit Message

Rafał Miłecki Sept. 16, 2021, 12:03 p.m. UTC
From: Rafał Miłecki <rafal@milecki.pl>

It's set but never used anymore.

Signed-off-by: Rafał Miłecki <rafal@milecki.pl>
---
 drivers/net/dsa/b53/b53_common.c | 28 ----------------------------
 drivers/net/dsa/b53/b53_priv.h  | 1 -
 2 files changed, 29 deletions(-)
diff mbox series

Patch

diff --git a/drivers/net/dsa/b53/b53_common.c b/drivers/net/dsa/b53/b53_common.c
index 13f337a102ba..06279ba64cc8 100644
--- a/drivers/net/dsa/b53/b53_common.c
+++ b/drivers/net/dsa/b53/b53_common.c
@@ -2300,7 +2300,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 2,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 5,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT_25,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_FE,
 	},
 	{
@@ -2311,7 +2310,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 2,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 5,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT_25,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_FE,
 	},
 	{
@@ -2322,7 +2320,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2336,7 +2333,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2350,7 +2346,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS_9798,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2364,7 +2359,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS_9798,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2379,7 +2373,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_buckets = 1024,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
 		.jumbo_size_reg = B53_JUMBO_MAX_SIZE,
@@ -2392,7 +2385,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2406,7 +2398,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2420,7 +2411,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS_63XX,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_63XX,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK_63XX,
@@ -2434,7 +2424,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT_25, /* TODO: auto detect */
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2448,7 +2437,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT_25, /* TODO: auto detect */
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2462,7 +2450,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT_25, /* TODO: auto detect */
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2476,7 +2463,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT_25, /* TODO: auto detect */
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2490,7 +2476,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT_25, /* TODO: auto detect */
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2504,7 +2489,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2518,7 +2502,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2533,7 +2516,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 256,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = 8, /* TODO: ports 4, 5, 8 */
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2547,7 +2529,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 1024,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2561,7 +2542,6 @@ static const struct b53_chip_data b53_switch_chips[] = {
 		.arl_bins = 4,
 		.arl_buckets = 256,
 		.imp_port = 8,
-		.cpu_port = B53_CPU_PORT,
 		.vta_regs = B53_VTA_REGS,
 		.duplex_reg = B53_DUPLEX_STAT_GE,
 		.jumbo_pm_reg = B53_JUMBO_PORT_MASK,
@@ -2587,7 +2567,6 @@ static int b53_switch_init(struct b53_device *dev)
 			dev->vta_regs[2] = chip->vta_regs[2];
 			dev->jumbo_pm_reg = chip->jumbo_pm_reg;
 			dev->imp_port = chip->imp_port;
-			dev->cpu_port = chip->cpu_port;
 			dev->num_vlans = chip->vlans;
 			dev->num_arl_bins = chip->arl_bins;
 			dev->num_arl_buckets = chip->arl_buckets;
@@ -2619,13 +2598,6 @@ static int b53_switch_init(struct b53_device *dev)
 			break;
 #endif
 		}
-	} else if (dev->chip_id == BCM53115_DEVICE_ID) {
-		u64 strap_value;
-
-		b53_read48(dev, B53_STAT_PAGE, B53_STRAP_VALUE, &strap_value);
-		/* use second IMP port if GMII is enabled */
-		if (strap_value & SV_GMII_CTRL_115)
-			dev->cpu_port = 5;
 	}
 
 	dev->num_ports = fls(dev->enabled_ports);
diff --git a/drivers/net/dsa/b53/b53_priv.h b/drivers/net/dsa/b53/b53_priv.h
index 5d068acf7cf8..5be8fe000037 100644
--- a/drivers/net/dsa/b53/b53_priv.h
+++ b/drivers/net/dsa/b53/b53_priv.h
@@ -124,7 +124,6 @@ struct b53_device {
 	/* used ports mask */
 	u16 enabled_ports;
 	unsigned int imp_port;
-	unsigned int cpu_port;
 
 	/* connect specific data */
 	u8 current_page;